Ostatnie

Beskidem Sląskim nazywamy pasmo górskie, stanowiące element Beskidów Zachodnich. Historycznie obszar ten obejmuje region należący do Górnego Śląska, Część wschodnia i południowo-wschodnia należy do Małopolski. Beskid Śląski należy do najczęściej odwiedzanych pasm górskich, a wynika to przede wszystkim z dobrej infrastruktury dojazdowej oraz licznych ośrodków narciarskich. Czy Beskid Śląski da się lubić? Zdecydowanie tak! Warto…